Raimonda Verseckaitė, Jūratė Petrauskaitė, Jūratė Drazdauskaitė, Jolanta Laukaitienė, Vaida Mizarienė, Renaldas Jurkevičius

Santrauka

Įvadas. Sergantieji lėtiniu aortos vožtuvo nesandarumu (AVN) ilgus metus nejaučia simptomų, nors miokarde vystosi struktūriniai pokyčiai, ilgainiui lemiantys kairiojo skilvelio (KS) funkcijos blogėjimą. Įprastinis echokardiografinis KS sistolinės funkcijos rodiklis, kaip išvarymo frakcija (IF), dėl lėtinės AVN ydos hemodinaminių ypatybių ilgai išlieka normalus, nors vystosi ankstyvoji ikiklinikinė KS disfunkcija. Darbo tikslas. Nustatyti ankstyvuosius ikiklinikinius KS ilgosios ašies disfunkcijos rodiklius bei jų prognozinę reikšmę sergantiesiems lėtiniu AVN su normalia KS IF. Metodika. Prospektyviniame tyrime dalyvavo besimptomiai pacientai, sergantys lėtiniu vidutiniu ir dideliu AVN su normalia KS IF ir kontrolinė grupė. KS ilgosios ašies funkcija vertinta, atliekant M-režimo ir audinių Doplerio (AD) echokardiografiją (echoKG), išmatuojant dviburio vožtuvo žiedo judesio (DVŽJ) greičius sistolėje ir diastolėje bei DVŽJ amplitudę. Rezultatai. Sergantiems besimptomiu dideliu AVN bendrieji DVŽJ sistoliniai M-režimo ir AD greičiai bei DVŽJ amplitudė buvo statistiškai reikšmingai sumažėję, lyginant su kontroline grupe (4,8±0,86 cm/s vs. 5,47±1,0cm/s; 7,81±1,73 vs. 9,19±1,9 cm/s; 1,39±0,19 vs. 1,53±0,18 cm, p<0,05). Bendrieji ankstyvieji Mrežimo ir AD diastoliniai greičiai reikšmingai buvo sumažėję sergantiems vidutiniu ir sunkiu AVN, lyginant su sveikaisiais (vidutinio AVN grupė: 6,79±2,18 vs. 7,76±1,89cm/s, 9,89±3,30 vs.11,15±2,29cm/s, p<0.05; didelio AVN grupė: 5,57± vs. 7,76±1,89cm/s, 8,14±2,96 vs. 11,15±2,29cm/s, p<0,05). KS ilgosios ašies ankstyvieji diastoliniai greičiai reikšmingai prognozavo simptomų atsiradimą sergantiems lėtiniu besimptominiu AVN. Išvados. Sergantiems besimptomiu lėtiniu dideliu AVN, nepaisant išlikusios normalios KS IF, ilgosios ašies funkcijos rodikliai buvo sumažėję ir rodo ikiklinikinę KS disfunkciją bei turi prognozinę reikšmę simptomams atsirasti.

Raktiniai žodžiai: aortos vožtuvo nesandarumas; dviburio vožtuvo žiedo judesys; kairiojo skilvelio ilgosios ašies funkcija; sistolinė funkcija; diastolinė funkcija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.051
Pilnas tekstasPDF

Atgal