Vitalija Dapšauskaitė, Ieva Dereškevičiūtė, Justina Jermolajevaitė

Santrauka

Demencija yra lėtinis ir progresuojantis kognityvinių funkcijų sutrikimas, sukeltas neurodegeneracinių pa­kitimų žmogaus smegenyse. Dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės pastebimas drastiškas demencija sergančių žmo­nių skaičius, kuris skatina ieškoti šios būklės atsiradimo priežasčių ir jas koreguoti. Šio tyrimo tikslas yra išsi­aiškinti anestezijos įtaką demencijos atsiradimui. Buvo nagrinėjami 2018-2021 m. publikuoti moksliniai straips­niai. Rezultatai parodė, kad tiesioginė anestezijos įtaka demencijos atsiradimui, jos progresavimui yra abejotina, o atlikti tyrimai išlieka prieštaringi. Stebima pooperaci­nio delyro įtaka kognityvinių funkcijų sutrikimui, kuris gali turėti įtakos ir demencijos eigai. Lyginant atskirų anestezijos rūšių įtaką demencijos pasireiškimui, sąsajų nerasta, tačiau regioninė anestezija sietina su mažesniu poveikiu atskiroms kognityvinėms funkcijoms poopera­ciniu laikotarpiu.

Raktiniai žodžiai: demencija, Alzheimerio liga, anestezija, bendrinė, regioninė, kognityvinių funkcijų sutrikimai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.145
Pilnas tekstasPDF

Back