Rūta Gancevičienė, Laura Lukavičiūtė, Petras Navickas, Alvydas Navickas, Jūratė Grigaitienė, Christos C. Zouboulis

Santrauka

Darbo tikslas. Nustatyti aknės įtaką ja sergančių pacientųemocinei būklei – nerimastingumui, depresiškumuiir savižudiškoms mintims bei gyvenimo kokybei– ir tai palyginti su kontroline grupe.Darbo metodika. 2016 – 2017 m. atliktame tyrimebuvo analizuojamos dvi asmenų grupės: akne sergantyspacientai ir kontrolinė grupė, kurią sudarė odosliga nesergantys žmonės. Abi grupės dalyvavo anoniminėjeanketinėje apklausoje, kurią sudarė: sociodemografiniaiklausimai, adaptuota Lietuvai „Nerimo irdepresijos skalė“, dermatologinė gyvenimo kokybėsindekso anketa, klausimas apie savižudybines mintis.Rezultatai. Tirti 566 asmenys: 283 (217 moterų ir 66vyrai) sergantys akne ir 283 (220 moterų ir 63 vyrai)sveiki asmenys. Sergančiųjų grupėje gyvenimokokybė pakenkta – 96,8 % tiriamųjų, kontrolinėje –16,3 % asmenų, p < 0,001. Nerimo sutrikimas nustatytas38,2 % pacientų ir 15,9 % nesergančių asmenų,p < 0,001. Depresijos sutrikimas nustatytas 21,9 %pacientų ir 6 % nesergančių asmenų, p < 0,001. Savižudybiniųminčių teigė turintys 12 % pacientų ir3,5 % nesergančių asmenų, p < 0,001.Gyvenimo kokybės skalės balų vidurkis aknės grupėjebuvo 11 ± 0,34, o kontrolinėje grupėje – 0,55 ±0,06, p < 0,001. Nerimo skalės balų vidurkis buvo7,1 ± 0,25 aknės grupėje ir 4,25 ± 0,18 kontrolinėjegrupėje, p < 0,001; atitinkamai depresijos – 5 ± 0,23bei 2,3 ± 0,13, p < 0,001.Išvados. Aknė reikšmingai daro neigiamą įtaką emocineipacientų būklei: 2,4 karto padidina nerimo dažnį, 3 kartus padidina depresijos bei savižudybiniųminčių dažnį ir 6 kartus dažniau pablogina gyvenimokokybę.

Raktiniai žodžiai: odos ligos, aknė, emociniai sutrikimai, nerimas, depresija, savižudybės, gyvenimo kokybė.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.036
Pilnas tekstasPDF

Atgal