Faustas Stepukonis, Rūta Butkevičienė, Aušra Beržanskytė, Marija Jakubauskienė, Ramunė Kalėdienė, Jurgita Vladičkienė, Mindaugas Stankūnas

Santrauka

Lietuva išsiskiria ženkliais sveikatos netolygumais, pasireiškiančiais nevienodu gyventojų sveikatingumu atsižvelgiant į lytį, amžių, išsilavinimą, materialinę padėtį, gyvenamąją vietą, galimybe naudotis medicinos paslaugomis. Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų plane nurodoma, kad viena iš esminių prielaidų šiems netolygumams mažinti yra jų tinkama stebėsena ir vertinimas. Siekiant numatytų veiklų mokslinio pagrindimo, atliktas administracinių gebėjimų sveikatos netolygumams nustatyti ir mažinti nacionaliniame ir savivaldybės lygmenyje įvertinimas. Šiame darbe pateikiami savivaldybių lygmens įvertinimo rezultatai, gauti kokybiniu tyrimu. Tyrimo duomenys buvo renkami taikant grupių diskusijų (focus group) metodą, tyrimo dalyviams (informantams) pateikiant atviro tipo diskusinius klausimus. Tyrime dalyvavo 6 heterogeninės diskusijų grupės: Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos m. ir raj., Utenos raj. ir Vilkaviškio raj. Iš viso grupių diskusijose dalyvavo 58 asmenys, atstovaujantys visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros, švietimo, socialinių paslaugų sektoriams ir organizacijoms. Didesnę informantų dalį sudarė vadovaujančias pareigas užimantys darbuotojai (38 asmenys). Tyrimo rezultatai atskleidė, jog (1) trūksta realios vieningos sistemos ir metodikos, kuri užtikrintų tikslinę sveikatos netolygumų savivaldybėje stebėseną sveikatos bei kitų sektorių lygmenyje; (2) tikslinis sveikatos netolygumų mažinimas nėra tiesiogiai aiškiai suprantamas/suvoktas ir įvardijamas sveikatos politikos prioritetas savivaldybės lygmenyje; (3) trūksta realaus tarpsektorinio bendradarbiavimo sveikatos netolygumų tema ir stokojama geros vadybos praktikos sprendžiant sveikatos klausimus su kitais sektoriais; (4) savivaldybės lygmenyje trūksta informacijos apie moksliniais įrodymais pagrįstas efektyvias sveikatos netolygumų mažinimo savivaldybės lygmenyje intervencijas ir jų įgyvendinimo metodologinius reikalavimus.

Raktiniai žodžiai: administraciniai gebėjimai; sveikatos netolygumai; įvertinimas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.030
Pilnas tekstasPDF

Atgal