Tomas Aukštikalnis, Veslava Radzevič, Ernesta Godliauskienė, Rita Urbanavičė, Jonas Kairys, Juozas Raistenskis

Santrauka

Atliktas 14 metų paauglių fizinių parametrų ir kuprinės svorio sąsajų su laikysena vertinimas. Tyrimas vyko 2019 metų vasario – balandžio mėnesiais Vilniaus Fabijoniškių mokykloje ir Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje. Tiriamieji 8b klasės moksleiviai, n=20. Tyrimas vyko dviem etapais: kineziterapinis fizinių parametrų tyrimas mokykloje ir laikysenos parametrų bei jų pokyčių vertinimas Vaikų ligoninėje. Laikysena vertinta du kartus: be kuprinės ir po 10 minučių 15 proc. kūno svorio kuprinės nešimo. Taikyti testai: antropometrinių duomenų (ūgio ir svorio) vertinimas, McGill liemens raumenų ištvermės vertinimas, flamingo testas statinei pusiausvyrai vertinti, sėstis ir siekti testas lankstumui bei laikysenai vertinti, darant nuotraukas ir analizuojant DIERS formetic III 4D diagnostinės sistemos duomenis. Duomenų analizė atlikta naudojant statistinės analizės „MS Excel 2016“ ir „R“ programas.
Tyrimo rezultatai. Fiziniai parametrai atitiko tiriamųjų amžiui rekomenduojamos fizinės raidos lygį, išskyrus šiek tiek sumažėjusią šoninių pilvo raumenų statinę ištvermę ir pusiausvyros sutrikimą. Įvertinus laikysenos parametrų rodiklius, nustatyta, kad sagitaliniai stuburo linkiai (krūtininė kifozė ir juosmeninė lordozė) skiriasi nuo rekomenduojamų normų. Atlikta fizinių parametrų sąsajų su laikysena analizė parodė statistiškai reikšmingas koreliacijas tarp pilvo bei nugaros raumenų ištvermės ir lateralinės deviacijos; pilvo ir nugaros raumenų ištvermės santykio ir dubens lateralinio pakrypimo; kairės pusės šoninių raumenų ir galvos padėties frontalioje plokštumoje; dešinės ir kairės šoninių raumenų ištvermės santykio ir svorio pasiskirstymo ant dešinės kojos; lankstumo ir kraniohorizontalinio kampo. Po 10 minučių kuprinės nešimo statistiškai reikšmingai padidėjo galvos fleksija ir krūtininės kifozės kampas, pasikeitė sagitalinė pečių padėtis. Prieita prie išvados, kad liemens raumenų ištvermė, pusiausvyra bei lankstumas reikšmingai koreliuoja su laikysenos parametrais. Net ir trumpas 10 minučių 15 proc. kūno masės svorio kuprinės nešimas neigiamai veikia laikysenos parametrus.

Raktiniai žodžiai: ydinga laikysena, fiziniai parametrai, kuprinės svoris.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.004
Pilnas tekstasPDF

Back