Aldona Bartkevičienė

Santrauka

Dėl ilgalaikio fizinio krūvio persitvarko vaikų ir paauglių kairiojo skilvelio geometrija. Sportuojančių vaikų ir paauglių kairiojo skilvelio geometrijos pokyčiams įtakos turi ne tik ilgalaikis fizinis krūvis, bet ir kiti veiksniai – amžius, antropometriniai duomenys, sporto šaka bei treniravimosi krūvis. Todėl ilgalaikio fizinio krūvio poveikio sportuojančių vaikų ir paauglių širdies geometrijai negalima atsieti nuo minėtų veiksnių įtakos. Šio darbo tikslas – palyginti 12-17 metų dviratininkų, irkluotojų ir krepšininkų kairiojo skilvelio geometrijos pokyčius ir nustatyti veiksnius, turinčius įtakos kairiojo skilvelio geometrijai Metodai. Ištirti 167 vyriškosios lyties 12–17 metų sportininkai, iš jų 62 krepšininkai, 51 irkluotojas (akademinis irklavimas) ir 54 dviratininkai. Kontrolinę grupę sudarė to paties amžiaus ir lyties 168 sveiki nesportuojantys vaikai ir paaugliai. Visiems tiriamiesiems atlikta M rėžimo, dvimatė ir doplerinė echokardiografija. Kairiojo skilvelio geometrijos analizei apskaičiuota kairiojo skilvelio miokardo masė (KSMM), miokardo masės indeksas (MMI) ir santykinis sienelės storis (SSS). Pagal MMI bei SSS viršutines ribines reikšmes nustatyta: normali KS geometrija, ekscentrinė KS hipertrofija, koncentrinis KS persimodeliavimas, koncentrinė KS hipertrofija. Rezultatai. Kairiojo skilvelio hipertrofija buvo nustatyta 48 proc. sportininkų, 34 proc. nustatyta ekscentrinė kairiojo skilvelio hipertrofija ir 16 proc. koncentrinė kairiojo skilvelio hipertrofija. Tik 7 proc sportininkų nustatytas koncentrinis kairiojo skilvelio persimodeliavimas. Dažniausiai irkluotojams nustatyta koncentrinė KS hipertrofija (38 proc.), dviratininkams – ekscentrinė kairiojo skilvelio hipertrofija (54 proc.). Tuo tarpu krepšininkams dažniausiai (53 proc.) pasitaikė normali kairiojo skilvelio geometrija. Pritaikius regresinę analizę, nustatyta, kad sportininkų koncentrinė kairiojo skilvelio hipertrofija priklausė tik nuo amžiaus, o ekscentrinės kairiojo skilvelio hipertrofijos nepriklausomi veiksniai buvo ne tik amžius, bet ir dviračio sporto šaka bei treniravimosi krūvis. Išvados. 1. Beveik pusei sportininkų nustatyta kairiojo skilvelio hipertrofija. 2. Dažniausiai (34 proc.) pasitaikė ekscentrinė kairiojo skilvelio hipertrofija, rečiausiai (7 proc.) – koncentrinis kairiojo skilvelio persimodeliavimas. 3. Koncentrinė kairiojo skilvelio hipertrofija priklausė tik nuo amžiaus, ekscentrinės kairiojo skilvelio hipertrofijos nepriklausomi veiksniai buvo ne tik amžius, bet ir dviračio sporto šaka bei treniravimosi krūvis.

Raktiniai žodžiai: vaikai; sportininkai; kairysis skilvelis; geometrija; hipertrofija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.074
Pilnas tekstasPDF

Atgal