PAGYVENUSIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ MITYBOS ĮPROČIAI

Gabija Bulotaitė, Roma Bartkevičiūtė, Vytenis Drungilas, Ramunė Miliauskė, Rimantas Stukas, Albertas Barzda Santrauka Tikslas. Ištirti ir įvertinti pagyvenusių (65–75 m.) Lie­tuvos gyventojų mitybos įpročius. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko 2019 m. rug­sėjo–gruodžio mėnesiais. Anketiniu apklausos būdu buvo ištirti ir įvertinti 337 pagyvenusių (65–75 m.) Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai. Apklausa buvo anoniminė, jokios respondentą identifikuoti…